Wat NCRZ doet

De NCRZ (Nederlandse Commissie Record Zeevissen) werd opgericht op 12 maart 1971, inmiddels dus ruim 50 jaar geleden. Het initiatief ging indertijd uit van de Nederlandse sectie van de EFSA (European Federation of Sea Anglers) die in navolging van landen als Engeland en Ierland ook graag een recordlijst wilde gaan bijhouden van langs de Nederlandse kust met de hengel gevangen zeevissoorten. 
In eerste instantie beperkte men zich inderdaad tot onze kust, maar al gauw werd de recordlijst uitgebreid met categorieën voor in Europese zeen en zelfs wereldwijd door Nederlandse sportvissers gevangen zeevissen.