REGLEMENT VOOR:

NCRZ-Recordclaims en/of EFSA-Record en Specimenclaims.

Indien een NCRZ-RECORDCLAIM, lees voor “Het Bestuur”: “De Commissie”.
Het specimengewicht is als regel ca. 60% van het bestaande Recordgewicht: (niet bij “onbelangrijke”, lees kleinere vissoorten).

Artikel 1
Het doel is Nederlandse records en specimen van waar ook ter wereld weidelijk aan de hengel gevangen zeevissen te erkennen en te publiceren.

Artikel 2
Alle claims voor NCRZ-Records, EFSA-Records of Specimenvissen dienen schriftelijk bij de Record- en/of Specimen Registrator te worden ingediend onder vermelding van de volgende bijzonderheden:

 1. Soort, lengte, zo mogelijk omvang én gewicht van de vis (lengte van snuitpunt tot staartpunt).
 2. Datum en plaats van de vangst.
 3. Naam en adres van twee getuigen van de vangst, waaronder bv. de schipper, welke getuigen het formulier mede moeten ondertekenen.
 4. Gebruikt hengelmateriaal (hengel, type molen of reel, soort en opgegeven lijnklasse van de lijn, type en maat haak + aas etc.).
 5. Het formulier dient óók te zijn ondertekend door een erkende “weighmaster” en een getuige van de weging.
 6. Indien er geen getuigen zijn van de vangst dient de indiener van de claim deze vergezeld te doen gaan van een beëdigde verklaring.

Artikel 3
Wanneer het bestuur niet overtuigd is ten aanzien van het gewicht, de vangstmethode of de vissoort, wordt de claim niet aanvaard. Het bestuur behoudt zich het recht voor een claim af te wijzen indien zij niet overtuigd is van enig punt dat zij in het onderhavige geval van belang acht.

Artikel 4
In geval van een in buitenlandse wateren gevangen vis, kan voor de in artikel 2.5 genoemde weegverklaring met een weegbriefje van een officieel weegstation van een erkende club of instelling worden volstaan zoals: de Shark Angling Club of Great Britain, De Britisch Conger Club, Rod and Line weegstations, de Irish Specimen Fish Committee, etc..

Artikel 5
Ten einde een juiste identificatie te verzekeren, dienen kleurenfoto(s) van de vis, volgens art. 11, bij de claim te worden gevoegd.

Artikel 6
Claims worden uitsluitend aanvaard voor aan de hengel gevangen vissen, waarbij de vis in de bek gehaakt moet zijn.

Artikel 7
De vis moet aan land worden gewogen op of aan een weeginstrument, dat namens het bestuur kan worden getest. Een certificaat van het ijkwezen of vergelijkbare instelling in het buitenland tav. de nauwkeurigheid van het weeginstrument kan worden verlangd. De getuigen van de weging mogen geen familie zijn van degene die de specimen- recordclaim indient.
Vissoorten die geen consumptieve waarde hebben (bv. blauwe en ruwe haai, conger ed.) mogen aan boord gewogen worden zodat ze levend kunnen worden teruggezet. Zij worden als specimen geaccepteerd: echter niet als record!

Artikel 8
Voor vissoorten die niet op de NCRZ-recordlijst voorkomen kunnen óók claims worden ingediend!

Artikel 9
Als bij de vangst van een vis de wettelijke regels zijn overtreden, dan komt deze vis niet in aanmerking voor een record- of specimenclaim.

Artikel 10
Een vis die als Record of Specimen wordt geclaimd, moet “normaal” zijn en mag niet lijden aan een ziekte waardoor het gewicht is beïnvloed.

Artikel 11
Bijgesloten (liefst kleuren) foto’s dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Zij moeten scherp zijn en duidelijk de kenmerken van de vis tonen.
 • De afmeting van de foto moet minimaal 9 x 12 cm. zijn.
 • De vis moet liggend zijn gefotografeerd, met de rugvinnen omhoog, zodat de vinstralen kunnen worden geteld.
 • Gamevissen mogen hangend worden gefotografeerd(bv. tonijn en marlijn).
 • Een voorwerp van bekende afmetingen, bij voorkeur met een mm. verdeling, vlak voor de vis dient te worden mee gefotografeerd.

Artikel 12
Indien het een bijzondere vissoort betreft:

 • Bij haaien: enkele tanden inzenden.
 • Bij geschubde vissen: enkele schubben inzenden.
 • Indien mogelijk de rugvin inzenden.
 • Bijzondere kenmerken: strepen, kleuren, vlekken etc. op het claimformulier vermelden

Bij claims voor een Europees Record betreffende een haaisoort moet een stukje huid uit de flank van de haai, ter hoogte van de eerste rugvin en boven de zijdestreep, worden opgezonden. U kunt een vis van normale afmetingen prima bewaren in de diepvries. Voor andere conserveermethoden kunt u zich wenden tot Hans van Loenen of Cas Al, mocht u niet over een diepvriezer beschikken en zou opsturen of bewaren van de vis gewenst zijn.

Artikel 13
Het bestuur stelt ieder jaar (indien noodzakelijk) een “set-up lijst” voor de dan geldende Specimengewichten samen. Deze lijst zal in de Zeehengelsport, alsmede in andere geïnteresseerde persorganen worden gepubliceerd. Hetzelfde gebeurt met de NCRZ-Recordlijst.

Artikel 14
De toegekende claims van het afgelopen kalenderjaar worden in het eerste kwartaal in de EFSA nieuwsbrief gepubliceerd. De EFSA-leden die een specimenclaim krijgen toegekend ontvangen een “EFSA-NEDERLAND SPECIMEN AWARD” met bijbehorend certificaat voor iedere toegekende claim. Na de vangst van 10 specimen, de “EFSA-NEDERLAND SPECIMEN AWARD” met kroontje en het cijfer 10 (dit echter alleen als er 9 gewone specimen awards worden ingeleverd). Daarnaast ontvangen diegenen die geen lid zijn van de EFSA tegen betaling een specimen- dan wel recordcertificaat met het felbegeerde EFSA of NCRZ speldje!

Artikel 15
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de visregistrator of de commissie bindend.

Claimformulieren zijn te downloaden of op te vragen bij onderstaande personen

Voor alle correspondentie,
verdere informatie en claimformulieren:
NCRZ Visregistrator EFSA-Nederland
p/a Sportvisserij Nederland
t.a.v. Pieter Beelen Peter Ouwendijk
Postbus 162 IJsseldijk Noord 298
3720 AD Bilthoven 2935 CP Ouderkerk aan den IJssel
Tel. 06 150 800 06
E-mail: beelen@sportvisserijnederland.nl E-mail: peterouwendijk@hotmail.nl

Nieuws

15 maart 2018

NCRZ Jaarverslag 2017

24 november 2016

Knorrepos van Recordformaat
22 november 2016
Buitengewoon Bijzondere Bot
10 november 2016
Catch & Release herinnering voor record doornhaai
3 augustus 2016
Pieterman in the picture
25 maart 2016
Catch & Release Awards
19 september 2014
Ombervis
27 januari 2014
Gevlekte Zeebaars
21 oktober 2013
IGFA ratificeert Wereldrecord kabeljauw van Sørøya
11 oktober 2013
Omvangrijke visgids Oostelijke Indië
2 mei 2013
Wereldrecord kabeljauw van Sørøya
02 april 2013
Reusachtige Amberjack
27 juli 2012
Ruwe haai van 161 cm uit Oosterschelde
26 maart 2012
Nederlandse zeevissers succesvol in Ierland
22 februari 2012
Vanuit Nederland op de heilbot
10 februari 2012
Overzicht haaienmeldingen 2011
14 oktober 2010
De gedroomde heilbot
11 juli 2010
Groenlandse haai van 880 kg
22 maart 2010
GiGaGul voor voorzitter NCRZ
10 oktober 2009
Vleet van recordformaat
01 augustus 2009
Goudharder blinkend Goud
10 juli 2009
Zeekarper evenaring NL record

Recordlijsten

Wereldzeeën recordlijsten
Europese recordlijsten
Nederlandse recordlijsten
NCRZ recordhouders