Specimen

Omdat niet voor iedereen duidelijk is wat een specimen is zal ik hierover duidelijkheid verschaffen.

Onder een “Specimen” wordt verstaan de vangst van een vis die groot en/of zwaar is voor zijn soort. Voor veel voorkomende vissoorten ligt dit veelal rond de 60 % van het bestaande Nederlandse record. Voor kleinere, zeldzame of kwetsbare soorten ligt dit gewicht een stuk hoger om deze soorten te beschermen of het aantal specimenclaims binnen de perken te houden.

Op de afgedrukte NCRZ recordlijsten treft u naast de recordgewichten ook een categorie “EFSA-Specimen Set Up”. Dit zijn de gewichten die de EFSA hanteert voor het uitgeven van een EFSA SPECIMEN AWARD met bijbehorend certificaat aan iedere toegekende claim.

EFSA staat voor “European Federation of Sea Anglers” en als EFSA-Nederland vormen wij de Nederlandse afdeling daarvan. De Nederlandse afdeling telt ruim 225 leden uit het hele land en een aantal aangesloten clubs. Een ieder die een specimen vangt wordt door EFSA-Nederland in de gelegenheid gesteld in het bezit te komen van een Specimenspeldje met bijbehorend certificaat. Voor EFSA-leden is dit gratis en van niet EFSA-leden wordt hiervoor een bijdrage in de kosten van 6 Euro gevraagd.

De EFSA werkt samen met de NCRZ maakt gebruik van hun recordlijsten en hebben een gezamenlijk claimformulier.

 

Hieronder volgen de drie categorieën.

• Het Nederlandse kust- en zeewater.
Voor deze categorie worden zowel gewichtsrecords (minimaal 10 gram), als lengterecords (minimumlengte 10 cm) geaccepteerd.
Ook sportvissers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten kunnen een officieel Nederlands record claimen.

• Europese zeewateren, buiten Nederland.
Uitsluitend gewichtsrecords (minimaal 0,5 kg.). Alleen te claimen door sportvissers met de Nederlandse Nationaliteit.

• Wereldzeeën buiten Europa.
Uitsluitend gewichtsrecords (minimaal 5 kg.). Alleen te claimen door sportvissers met de Nederlandse nationaliteit.

Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij:

EFSA record- en specimenregistrator
Peter Ouwendijk
IJsseldijk Noord 298
2935 CP Ouderkerk aan den IJssel
Tel. 06 150 800 06
email: peterouwendijk@hotmail.nl