Omvangrijke visgids Oostelijke Indië op app

Omvangrijke visgids Oostelijke Indie op app

De internationale natuurbeschermingsorganisatie Conservation International heeft met de app ‘Reef Fishes Of The East Indies’ een digitale visgids uitgebracht, met daarin elke bekende rifvis in het meest visrijke deel op onze planeet.

De eind september j.l. gelanceerde app omvat informatie over meer dan 2.500 rifvissen, waarvan er maar liefst 25 pas onlangs zijn ontdekt. De app biedt een samenvatting van 60 jaar onderzoek op dit gebied en geeft nu voor iedereen inzicht in de soortenrijkdom in Oostelijk Indië door middel van gedegen soortenbeschrijvingen. Een andere doel is dat de beschrijvingen aanleiding vormen tot een betere bescherming van de soorten en hun leefomgeving.

Lees verder

Meer interessant nieuws

Jaarverslag 2023

Op zaterdag 13 januari j.l. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen (NCRZ) voor de 54e keer tijdens haar bestaan bij elkaar op het hoofdkantoor van Sportvisserij Nederland in Bilthoven. Er kwamen in 2023 6 claims uit het Nederlands kust- en zeewater binnen....

Jaarverslag 2022

Op zaterdag 7 januari j.l. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen (NCRZ) voor de 53e keer tijdens haar bestaan bij elkaar op het hoofdkantoor van Sportvisserij Nederland in Bilthoven. Er kwamen in 2022 slechts 2 claims uit het Nederlands kust- en zeewater....

NCRZ Jaarverslag 2021

Commissieleden Peter Ouwendijk, Ton Nientied, Ronald Meijer, Cas Al en Pieter Beelen (voorzitter) zatenop 29 januari 2022 op het kantoor van Sportvisserij Nederland in Bilthoven om de recordclaims vanhet jaar 2021 te bespreken. Gelukkig kon dat weer als vanouds ‘live’...

NCRZ – Het reilen en zeilen door de jaren heen

NCRZ commissielid Ton Nientied verdiepte zich afgelopen winter in het NCRZ archief. Ton vond vele mooie verhalen en vormde een compleet beeld van de NCRZ door de jaren heen dat hij graag met jullie wil delen. Lees hier het lezenswaardige verhaal waarin de gehele...

NCRZ Jaarverslag 2020

Commissieleden Ton Nientied, Ronald Meijer, Cas Al, Pieter Beelen (voorzitter) en Peter Ouwendijk(IGFA vertegenwoordiger) zaten op 9 januari 2021 gelijktijdig vanuit thuis achter de computer namens het NCRZ (Nederlandse Commissie Record Zeevissen) voor de 51e...

Veel nieuwe claims in 2020

Er is in 2020 uitzonderlijk veel gevist in Nederland. Vissen is populairder dan ooit en het reizen was zeer beperkt waardoor er meer is gevist in eigen land en dus ook op zee. Niet vreemd dus dat er ook meer record claims binnen zijn gekomen. De claims zijn zeer...

Paste this code as high in the of the page as possible: Additionally, paste this code immediately after the opening tag: