Nieuwtjes

NCRZ Jaarverslag 2019

NCRZ Jaarverslag 2019
Op 11 januari jl. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen NCRZ voor de 50ste maal in haar bestaan in de volledige samenstelling bijeen om de recordclaims over het voorgaande jaar te beoordelen.

Er werden meer claims ingediend dan voorgaande jaren en voor het eerst kwamen er ook Catch & Release
claims van imposante vissen binnen. Hieronder treffen jullie een verslag met daarin alle nieuwe
records, afgewezen records en veranderingen op NCRZ-gebied.

Lees verder

NCRZ Jaarverslag 2017

NCRZ Jaarverslag 2017
Op 17 februari jl. kwam de Nederlandse Commissie Record Zeevissen NCRZ voor de 48ste maal in haar bestaan in de volledige samenstelling bijeen om de recordclaims over het voorgaande jaar te beoordelen.

Het afgelopen verslagjaar konden in totaal acht nieuwe records en recordverbeteringen door de commissie worden geratificeerd en deze kwamen net als in het voorgaande verslagjaar alle acht voor rekening van de categorie Nederlands zeewater. Daarvan betrof het één nieuwe vissoort op de lijst en zeven recordverbeteringen. In de categorieën Europa en Wereldzeeën konden evenals in het verslagjaar 2016 geen nieuwe records of recordverbeteringen worden opgenomen.

Lees verder

Knorrepos van Recordformaat

Knorrepos van Recordformaat

In de november/december uitgave van HVZ-Nieuws, het verenigingsorgaan van de Hengelsportvereniging Zaanstreek, troffen wij de melding van de vangst van een knorrepos op het Noordzeekanaal. En dan niet ‘zomaar’ een exemplaar van deze bijzondere vissoort, maar eentje van maar liefst 43 cm lang. En dat zou een nieuw Nederlands NCRZ-record zijn…

De knorrepos (Micropogonias undulatu) hoort van oorsprong thuis aan de overkant van de Grote Plas, in de kustwateren van het oosten van de Verenigde Staten. De Atlantic croaker, zoals de Amerikanen deze soort noemen, wordt zo’n 60 cm lang en deze vissoort is pas vrij recent (10 – 15 jaar terug) aan onze kant van de Atlantische oceaan terecht gekomen.

Lees verder

Buitengewoon Bijzondere Bot

Buitengewoon Bijzondere Bot

Hebben jullie langs onze stranden ooit een dergelijk fraai gekleurd platvisje weten te vangen? Hoogstwaarschijnlijk is dit ‘gewoon’ een botje, maar dan met een heel bijzondere pigmentafwijking die heeft geleid tot een ronduit feestelijk uiterlijk.

Half november 2016 waren de vismaten Geert Luinge en Ronald van der Fange met een garnalennetje aan het slepen voor het strand van Langevelderslag nabij Noordwijk.
Hartstikke leuk, dat ‘schobben’ met zo’n netje. Niet alleen om zelf met een beetje geluk een portie van die overheerlijke grijze garnalen te kunnen vangen –niets heerlijker dan die garnalen al op het strand in zeewater te koken en vervolgens op te peuzelen!- maar ook vanwege de bijzondere visjes die je vaak tussen de garnalen treft. Zo vangen Geert en Ronald naast harnasmannetjes en mini-botjes vaak ook kleine tarbotjes.

Lees verder

Catch & Release herinnering voor record doornhaai

Catch Release herinnering voor record doornhaai

Deze doornhaai van 114 cm lang en ongeveer 26 lb (bijna 11,8 kg) zwaar werd afgelopen zomer in Noord-Ierland gevangen door charterschipper Arian Huijbregts. Met dit formaat zou deze doornhaai een potentieel nieuw Nederlands Record voor deze soort zijn geweest, maar Arian koos er voor om de ‘spurdog’ na het maken van deze foto levend weer terug te zetten. Daarvoor wordt hij nu door de Nederlandse Commissie Record Zeevissen (NCRZ) beloond met het fraaie C&R speldje.

In Nederland vaart Arian Huijbregts zelf vanuit Vlissingen met sportvissers uit op zijn ms. Limanda. Hij gaat echter reeds sinds jaar en dag ook vrijwel ieder jaar met een groepje vismaten naar het Noord-Ierse Cushendall, om daar met collega Hamish Currie op Red Bay te gaan vissen op diens snelle charterboot mv. Predator II. De afgelopen jaren leverde dat werkelijk een hele riks aan bijzondere vissen op als enorme vleten, grote haringhaaien en ruwe haaien, plus de nodige Irish Specimen vangsten.

Lees verder

Pieterman in the picture

Pieterman in the picture

Gaan wij ons nu op deze site ook in de Pietendiscussie storten die onze Lage Landen de laatste jaren teistert? Nee hoor, wees gerust. Dit keer gaat de aandacht uit naar een vissige Pieterman en wel de grote pieterman (Trachinus draco).

Aanleiding is de vangst van de grote pieterman op bijgaande foto. Deze vis van 35 cm lang werd op vrijdag 10 juni jl. gevangen door Wim Meerdink  uit Zierikzee. Wim was die dag samen met Hans van Schelven, de zoon van wijlen Constand van Schelven, een van de meest geliefde Zeehengelsportauteurs die vanaf de eerste uitgave van ons magazine tot aan zijn overlijden in september 2013 aan Zeehengelsport heeft meegewerkt, vanuit Neeltje Jans gaan wrakvissen met de grote charterboot Neeltje Jans van de bekende schipper Piet Bouman. De vangst bestond uit kleine gulletjes, makreel, steenbolk, enkele wijtingen én… de betreffende grote pieterman.

Lees verder

NCRZ introduceert Catch & Release Awards

Catch en Release Awards

Sportvissers vangen met veel plezier liefst grote vissen. Maar steeds meer sportvissers willen die gevangen vis vervolgens wel weer levend en onbeschadigd terugzetten. Het wegen of meten om vast te stellen of het om een potentiële recordvis gaat, is dan meestal niet mogelijk. Toch bestaat er behoefte om de erkenning te krijgen dat een grote en vooral zware vis werd gevangen.

De NCRZ kent al jaren gewichtsrecords en voor de Nederlandse wateren ook lengterecords. Voor de categorie Nederlandse wateren is het dus mogelijk om een gevangen vis te meten, terug te zetten en vervolgens te claimen als een potentiële recordvis, maar voor de categorieën Europese en Wereldzeeën geldt dat een vis altijd aan land op een gecertificeerd weegtoestel dient te worden gewogen. Zo werd dat ooit (46 jaar geleden!) besloten en voor wat betreft de NCRZ-recordlijsten blijven die voorwaarden ook anno 2016 onverkort van kracht.

Lees verder

Ombervis

Ombervis

De recente discussie op mijn FB-pagina over de mogelijke verwarring tussen enerzijds de ‘Nederlandse’ knorrepossen en anderzijds de Franse ombervissen, heeft mij getriggerd om de afgelopen avonden tot in de late uurtjes nog eens wat dieper te duiken in de ‘hengelhistorie’ van die ombervis (Argyrosomus regius). Ik heb daarbij de knorrepos gelaten voor wat-ie is (een klein opsodemietertje…) en me beperkt tot die schitterende ‘maigre’.

Lees verder

Gevlekte Zeebaars

Gevlekte Zeebaars

Na afloop van de gastles over ‘Media’ die ik eerder deze week mocht verzorgen voor 4e jaars studenten van de MBO-opleiding Sportvisserij aan het Clusius College in Alkmaar, liet Thomas Michielsen mij op zijn mobieltje een foto zien van wat overduidelijk een gevlekte zeebaars (Dicentrarchus punctatus) leek te zijn.

Thomas, laatste jaars student aan de Sportvisacademie, had deze vis op 12 december j.l. gevangen in het havengebied van IJmuiden en realiseerde zich meteen dat het geen ‘gewoon’ zeebaarsje betrof. Gelukkig maakte hij een aantal goede foto’s en die liet hij op school zien aan zijn docent viskweek, visziekten, en microbiologie Ivo Walvis, die onmiddellijk bevestigde wat Thomas ook al dacht te weten, namelijk dat hij een gevlekte zeebaars had gevangen.

Lees verder

IGFA ratificeert Wereldrecord kabeljauw van Sørøya

IGFA ratificeert Wereldrecord kabeljauw van Soroya

Eerder kon ik in onze zoute uitgave Zeehengelsport uitgebreid melden dat het IGFA-wereldrecord voor Atlantische kabeljauw op het Noorse Sørøya was verbeterd. Dat record stond sinds 1969 (!) met 44,79 kg op naam van de Amerikaan Alphonse Bielevich, die zijn vis ving voor de kust van New Hampshire (USA). Op zondag 28 april 2013 wist Michael Eisele van de bekende Duitse producent van zeevisbenodigdheden Dieter Eisele echter een kabeljauw te vangen van maar liefst 47 kilo zwaar en 160 cm lang.

Marc van Roie meldde zojuist dat de in Dania Beach (Florida) gevestigde International Game Fish Association het nieuwe Wereldrecord nu ook daadwerkelijk heeft geratificeerd.

Lees Verder

Omvangrijke visgids Oostelijke Indië op app

Omvangrijke visgids Oostelijke Indie op app

De internationale natuurbeschermingsorganisatie Conservation International heeft met de app ‘Reef Fishes Of The East Indies’ een digitale visgids uitgebracht, met daarin elke bekende rifvis in het meest visrijke deel op onze planeet.

De eind september j.l. gelanceerde app omvat informatie over meer dan 2.500 rifvissen, waarvan er maar liefst 25 pas onlangs zijn ontdekt. De app biedt een samenvatting van 60 jaar onderzoek op dit gebied en geeft nu voor iedereen inzicht in de soortenrijkdom in Oostelijk Indië door middel van gedegen soortenbeschrijvingen. Een andere doel is dat de beschrijvingen aanleiding vormen tot een betere bescherming van de soorten en hun leefomgeving.

Lees verder

Wereldrecord kabeljauw van Sørøya

Wereldrecord kabeljauw van Sørøya

Vanaf het Noorse Sørøya is het IGFA-wereldrecord voor Atlantische kabeljauw verbeterd. Dat record stond sinds 1969 (!) met 44,79 kg op naam van de Amerikaan Alphonse Bielevich, die zijn vis ving voor de kust van New Hampshire. En nu is dit wereldrecord met een kabeljauw van maar liefst 47 kilo zwaar en 160 cm lang in Europa terecht gekomen.

Lees verder

Reusachtige Amberjack

Reusachtige Amberjack

Zeehengelsportlezer Dirk Wolthuis is zo’n beetje geboren op het water. Hij verdient zijn dagelijks brood met een eigen rondvaartbedrijf in Den Bosch, maar gaat in zijn vrije tijd als het ook maar even kan het water op om te vissen. En niet zonder succes, want Dirk wist zowel in eigen land als op tal van visbestemmingen al de nodige mooie vissen te vangen. Eerder prijkte zijn foto bijvoorbeeld al in het zoute magazine Zeehengelsport met een in het Noorse Skarnsundet gevangen zomerkabeljauw van 136 cm lang.

Lees verder

Ruwe haai van 161 cm uit Oosterschelde

Ruwe haai van 161cm uit Oosterschelde

Doetinchem – Zeehengelsportlezer Peet Bogaard uit Steenbergen heeft het geflikt! Hij wist de afgelopen week in de Oosterschelde een ruwe haai te vangen van 1 meter 61 lang en met een geschat gewicht van ruim 20 kg! En daarmee is dit de langste zeevis die ooit in Nederland met de hengel werd gevangen.
Donderdag j.l. stond er een artikel in de Telegraaf over een reuzenhaai van een metertje of vijf die voor consternatie zorgde voor de kust van onze Zuiderburen. Deze vriendelijke plankton eter komt wel vaker voor in de Noordzee, maar het blijft een bijzondere happening om zo’n immense vis onder het wateroppervlak te zien cruisen. De Krant van Wakker Nederland meldde in hetzelfde artikel dat er meer grote haaien in de Noordzee voorkomen, zoals de Groenlandse haai en de voshaai!

Lees verder

Nederlandse zeevissers succesvol in Ierland

Nederlandse zeevissers succesvol in Ierland

Tijdens de afgelopen Visma in Rotterdam werden traditioneel de Nederlandse sportvissers in het zonnetje gezet, die het afgelopen jaar op hun visvakantie naar Ierland een zogenoemde ‘Irish Specimen’ hadden gevangen, oftewel een vis van een bijzonder formaat.
Onder een specimen wordt verstaan dat het gewicht van een gevangen vis een zeker percentage uitmaakt van het officiële recordgewicht voor de betreffende vissoort. Ooit eens zo’n Irish Specimen te vangen, is voor veel buitenlanders die op en rond het Groene Eiland komen vissen dan ook een droom. En met name Nederlandse zeevissers zijn uitermate goed in het verwezenlijken van die droom. In 2011 wisten zij maar liefst 50 Irish Specimen te vangen. Vergelijk dat bijvoorbeeld met de Engelsen (14) en Duitsers (nul-zero-0) en het moge duidelijk zijn dat we ons mannetje weten te staan.?
Een van de vele in 2011 gevangen doornhaaien, maar dan met 10,61 kilo wél een Iers en Nederlands record.

Lees verder

Vanuit Nederland op de heilbot?

Vanuit Nederland op de heilbot ?

Op de site van Schuttevaer, het ‘vakblad voor de scheepvaart’ (www.schuttevaer.nl), verscheen eerder deze week een vangstmelding van een in Nederlands water gevangen heilbot. Nu kennen we natuurlijk onze vertrouwde bot onder onze stranden, maar een heuse heilbot? Dat is ronduit spectaculair nieuws!

Lees verder

Haaienmeldingen 2011

Haaienmeldingen 2011

In de zomer van 2011 startte Sportvisserij Nederland samen met onderzoeksinstituut IMARES een onderzoek naar de populatie haaien in de Zeeuwse kustwateren. Nu alle meldingen binnen zijn blikken we terug op een jaar met fantastische haaivangsten.

Meldingen

De schippers en vissers die vrijwillig meewerkte aan het project hebben gezorgd voor maar liefst 281 meldingen van haaien. De meest gevangen haaien waren gladde haaien met totaal 258 stuks. Naast gladde haaien werden 22 hondshaaien gevangen en één doornhaai. Ook werden vier pijlstaartroggen gemeld…

Lees verder

De gedroomde heilbot

De gedroomde heilbot

Ieder jaar reizen vele duizenden Nederlandse en Vlaamse zeevissers naar buitenlandse visbestemmingen om daar een weekje te gaan vissen. En al verlopen niet al die vistripjes even succesvol, er worden heel veel bijzondere en grote vissen gevangen…

Zo ontvingen wij deze zomer een aardige brief van Fred Hotting uit Rotterdam. Fred maakt al vele jaren vistrips en heeft de laatste jaren prima ervaringen opgedaan in Torsvåg in het noorden van Noorwegen. “Een absolute topbestemming!”, schreef hij ons. “Torsvåg is werkelijk een prachtige locatie en het Torsvåg Havfiske biedt perfecte accommodatie voor zeevissers. Het viskamp bestaat uit acht appartementen voor vier personen en drie huizen voor zes tot acht personen. Er liggen nu 16 boten, waaronder acht 21 fts Arvor’s met 100 pk diesel, vier Arvor’s van 23ft met 150 pk diesel en twee open boten. De gastheer en gastvrouw hebben echt plezier in hun werk en je kunt gebruik maken van een visgids die volgens mij iedere steen en zandkorrel weet te liggen en dus ook weet waar de vis zit en hoe je die kunt vangen. In het Torsvåg Havfiske is men voorstanders van Catch & Release”, maar De gedroomde heilbot jammer genoeg denkt het merendeel van hun gasten daar anders over. Dat zijn nu voornamelijk Duitsers, Russen en Finnen, die alle gevangen vis zo snel mogelijk in handzame filets willen omtoveren. Om die reden zouden de exploitanten graag meer Nederlanders zien komen, omdat die vooral voor het plezier vissen en niet voor de slachtbank …”
Droomvis
“Zou Zeehengelsport niet eens wat aandacht willen besteden aan deze fantastische bestemming?”, was vervolgens zijn vraag. En om zijn woorden enige extra zeggingskracht te geven, somde Fred op wat er vanuit het Torsvåg Havfiske het afgelopen seizoen zoal is gevangen. Dat was een imposante lijst, maar met de vangsten in noord-Noorwegen raken we zo langzamerhand wat verwend. Enorme koolvissen, 20 kg plus kabeljauwen; we knipperen amper meer met de ogen…

Maar toén volgde een alinea die ons naar adem deed happen: “Waar zie je heilbotten van 50 kg+ met een noodvaart achter je (kunst) aas aan komen voordat ze aanbijten? In Torsvåg dus! Hier worden werkelijk met regelmaat ook heilbotten van 100 kg+ gevangen. Het kamprecord staat op 194 kg en in april van dit jaar is het Nederlands record verpulverd met maar liefst 100 kg. Het oude record stond op 63 kg, maar Harry Verhagen wist er dit jaar eentje te vangen van 162,7 kg.”… Lees verder

Groenlandse haai

880 kg uit het boknafjord

De lezers Zeehengelsport, het enige puur zoute magazine van de Lage Landen, zien in hun lijfblad voortdurend de mooiste en grootste vissen langskomen die hun ‘broeders in Petrus’ her en der op onze aardkloot hebben weten te vangen. Van een heuse zeewolf uit de wateren boven de Waddeneilanden, tot pure Big Game vissen uit verre, tropische oorden.

Het zien van dergelijke foto’s geeft de reislustige zeehengelaars een boost aan motivatie om er met de hengel op uit te trekken. En voor extreem grote vissen hoef je vaak niet eens heel ver te reizen, getuige de vangst van een Groenlandse haai 880 kg (!) op een van de populaire bestemmingen van de Nederlandse touroperator Visservice in het Boknafjord, bij Haugesund in het zuidwesten van Noorwegen.

Een Deense visser gebruikte de kant-en-klare rubby dubby van Burley, aangevuld met afval van schollen, om de in het diepe water van de fjord rondcruisende Groenlandse haaien naar zijn stek te lokken. De eerste die interesse in het aas toonde, was een vis van 200 kg, maar dat vond deze stoere Deen maar een kleintje. Vervolgens heeft hij er toen maar een van 880 kg uit getrokken en dat binnen 40 minuten. Aan een hengel!

Voor meer informatie over het vissen in het Boknafjord kunt u terecht op www.visservice.nl en voor een filmpje van deze spectaculaire vangst kunt u terecht op www.h-avis.no

GiGaGul

GiGaGul, Hans van Loenen

De abonnees van het enige specialistische zoute magazine in de Lage Landen vonden in de recent verschenen uitgave Zeehengelsport no. 2/2010 o.a. alle informatie over de Nederlandse en Belgische recordlijsten. In Nederland worden die recordlijsten reeds 40 jaar (!) bijgehouden door de Nederlandse Commissie Record Zeevissen (NCRZ).
Zie: www.ncrz.nl

Sinds vele jaren is Hans van Loenen, ook al een van de Zeehengelsportauteurs van het eerste uur, de drijvende kracht achter die NCRZ. Nu is het beoordelen van de enorme vangsten van je medevissers één ding, zelf van die recordvissen vangen blijkt toch een heel ander verhaal… Zo staat (stond!) het persoonlijk record van Hans sinds vele jaren op naam van een in de Oostzee gevangen kabeljauw van 15,7 kg. Niets mis mee, mooie vis. Maar met name de Grote Gullenjagers die ieder voorjaar de kust van Noorwegen onveilig maken, keken toch enigszins meewarig op dit “gulletje” neer.

Vandaar dat Hans van Loenen van Zeehengelsport een heel bijzondere opdracht mee kreeg, die simpel luidde: vang een vis van tenminste twee maal je PR!

Afgelopen vrijdag vloog hij naar het Noorse Sørøya, om daar een weekje te gaan vissen met de bekende Vlaamse zeevisser Marc van Roie, die met o.a. Harm Nuis aan de basis stond van de ontdekking van het Noorse Sørøya als dé grote-vissen-stek van Europa. Mark, die inmiddels woonachtig is op het eiland en als schipper vele sportvissers naar de beste stekken vaart, is houder van zowel het Belgische als het huidige Europese Record All Tackle van de EFSA, met een gigantische kabeljauw van 149 cm lang… Lees verder

Vleet

Vleet van recordformaat

Een paar keer zat hij er al dichtbij, maar nu heeft de Noord-Ierse schipper Hamish Currie met zijn boot mv. Predator dan eindelijk een skate (Nederlands: vleet) van recordformaat te pakken en dat dankzij de Nederlandse visser Hans Dijkman.
Dijkman en vismaten hadden een zesdaagse visvakantie op geboekt op deze charterboot, die vanuit het Noord-Ierse Cushendal de Red Bay bevist, even ten noordwesten van Belfast. De bedoeling was om er op haai en diverse rogsoorten te vissen, waaronder de vleet. De gigant die Dijkman met behulp van Currie wist te landen, woog maar liefst 249 lb (= 113,05 kg) en was van neus tot staart 92 inch (= 2,34 meter) lang, met van de linker- tot de rechtervleugeltip een spanwijdte van 76 inch (= 1,93 meter).

Daarmee is deze vis niet alleen een officieus Iers record, maar ook eentje voor Engeland én voor Nederland. We hebben het over officieus, omdat de vleet in alle drie de landen door de houders van de nationale recordlijsten wordt beschouwd als een ‘beschermde vissoort’ en derhalve niet meer als officieel record kan worden aangemeld. Het Nederlands NCRZ-record blijft om die reden staan op de 85,5 kg die sinds 1969 op de recordlijsten voor Europa staat en het Ierse nationale record op de 221 lb die daar sinds 1913 (!) staat genoteerd. De zesdaagse trip van Hans Dijkman en zijn vismaten leverde verder nog negen Irish Specimen op, terwijl er in totaal maar liefst 21 verschillende vissoorten werden gevangen.

Schipper Hamish Currie grossiert de laatste jaren in recordvissen en ‘specimen’. Voor het jaar 2009, dat voor wat de Irish Specimen Committee betreft eindigt op 30 november a.s., werden op zijn boot tot nu toe al 125 gevangen. Daarvan nam de Schotse Noord-Ier er zelf 18 voor zijn rekening met acht verschillende vissoorten. Dat hadden er meer kunnen zijn als er niet enkele verspeeld waren…

lees verder

Goudharder

Blinkend Goud

Vorige week pakte de bekende zoute wedstrijdvisser en vaste medewerker van het magazine Zeehengelsport Kees Westdorp opnieuw het goud. Niet echter zo’n glanzende gouden plak dit keer, maar een misschien nog wel mooiere vangst: een goudharder (Liza aurata) waarmee hij het sinds 2004 staande Nederlandse NCRZrecord voor deze vissoort werkelijk verpletterde!

Kees nam op zaterdag 11 juli j.l. deel aan de derde (avond)wedstrijd van de zomercompetitie van ZHC De Zeenaald. Dit keer werd gevist aan het Beerkanaal (de befaamde Papegaaienbek) aan het einde van de Maasvlakte. Dat is een wedstrijdparcours waar eigenlijk altijd wel een aardig visje te vangen is en omdat de vangstberichten elders slecht waren, was dat een goede keuze van de organisatie. Het nadeel van deze stek als wedstrijdparcours is echter wel dat ‘in de regel’ op het achterste stuk stukken beter wordt gevangen dan vooraan in het parcours… Lees verder

Zeekarper

Evenaring Nederlands record Zeekarper

Tijdens een lange wrakkentocht met het vanuit Maassluis varende ms. Stella Bel van rederij SIMACharters ving Ruben Bout uit Pijnacker op 30 juni j.l. deze zeekarper van 53 cm.

De zeekarper, in het Engels Black Seabream en in het Latijn Spondyliosoma cantharus is een typische zomergast, die als de temperatuur van het Noordzeewater 18 graden of meer bedraagt, vanuit het Engels Kanaal onze kustwateren binnen trekt.

Met een lengte van 53 cm is deze vangst een potentiële evenaring van het huidige NCRZ-lengterecord, dat sinds 1988 (!)staat op die 53 cm. Zie o.a. Zeehengelsport 3/2009, blz 31 Het huidige gewichtsrecord staat op 2.405 gram. Als de nu gevangen zeekarper nauwkeurig is gewogen op een geijkt weegtoestel en deze vis gaat daar overheen… Lees verder

Springlevende Maanvis

Nieuw NCRZ-record?

 

 

Green jobfish

NCRZ nieuwtjes (Bron: Zeehengelsport no. 5/2008)

Twinspot snapper

 

 

 

 

 

 

 

Pectropomus punctatus

 

 

 

 

 

 

 

Rode Poon

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrakbaars

Wrakbaars in de Oosterschelde (Bron: Zeehengelsport no. 4/2008)

 

 

 

 

 

 

 

Trofee of terug zetten?